ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
ผลการประกวดศิลปะ-ดนตรี ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
ผลการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
ผลการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
ผลการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
- ประกาศ เรื่อง ซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
- ประกาศรับสมัครสรรหาบุคลากรสนับสนุนการสอน
สอบราคาซื้อเครื่องดนตรี ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านดนตรี ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
สนาม1
โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอล (ในร่ม) รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ "เมืองกาญจน์เกมส์"
รุ่น14-18 ปี (ชาย)
รุ่น14-18 ปี (หญิง) รุ่น12 ปี (ชาย-หญิง)
โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอล (ชายหาด) รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ "เมืองกาญจน์เกมส์"
สนาม1
สนาม2 สนาม3
- ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเอกสารสอบราคาฯ
- ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต ปี ๒๕๕๖เอกสารสอบราคาฯ
แจ้งสรุปผลการผู้ได้รับการพิจารณาสอบราคาคอมพิวเตอร์ ประจำการศึกษา ๒๕๕๖ ให้ดำเนินการทำสัญญาซื้อขาย
นิตยสาร สสวท. เผยแพร่และส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
- ประกาศรับสมัคร พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 - รายละเอียดรายการหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 
 - โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอล(ในร่ม )   โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด 
- ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ปี ๒๕๕๕เอกสารสอบราคาฯรายละเอียดฯ"เมืองกาญจน์เกมส์ 2016" ครั้งที่ 34 ประจำปี 2559
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
เกล็ดความรู้ ข้าวของพ่อ
- ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๕