- ประกาศ เรื่อง ซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ตามรอยพระราชดำริ สู่ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
รวมพระราชดํารัสในหลวง รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพระราชพิธีต่างๆ ฯ
โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอล (ในร่ม) "เมืองกาญจน์เกมส์ 2016" ครั้งที่ 34 ประจำปี 2559
โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอล (ชายหาด) "เมืองกาญจน์เกมส์ 2016" ครั้งที่ 34 ประจำปี 2559
- ประกาศรับสมัครสรรหาบุคลากรสนับสนุนการสอน
สอบราคาซื้อเครื่องดนตรี ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านดนตรี ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
สนาม1
โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอล (ในร่ม) รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ "เมืองกาญจน์เกมส์"
รุ่น14-18 ปี (ชาย)
รุ่น14-18 ปี (หญิง) รุ่น12 ปี (ชาย-หญิง)
โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอล (ชายหาด) รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ "เมืองกาญจน์เกมส์"
สนาม1
สนาม2 สนาม3
- ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเอกสารสอบราคาฯ
- ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต ปี ๒๕๕๖เอกสารสอบราคาฯ
แจ้งสรุปผลการผู้ได้รับการพิจารณาสอบราคาคอมพิวเตอร์ ประจำการศึกษา ๒๕๕๖ ให้ดำเนินการทำสัญญาซื้อขาย
นิตยสาร สสวท. เผยแพร่และส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
- ประกาศรับสมัคร พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 - รายละเอียดรายการหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 
 - โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอล(ในร่ม )   โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด 
- ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ปี ๒๕๕๕เอกสารสอบราคาฯรายละเอียดฯ"เมืองกาญจน์เกมส์ 2016" ครั้งที่ 34 ประจำปี 2559
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
เกล็ดความรู้ ข้าวของพ่อ
- ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๕