โรงเรียนเทศบาล 1 ร่วมกับเทศบาลเมืองกาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพพิธีเปิดกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "แม่น้ำแควเกมส์" ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
โรงเรียนเทศบาล๑ "วัดเทวสังฆาราม"  ถนนเจ้าขุนเณร  ตำบลบ้านเหนือ  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี

tedsaban1kan.ac.th, All rights : e-mail:tedsaban1_kan@hotmail.com