ผ้าป่าการกุศล "คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน" "โรงเรียน ร่วมกับ วัดเทวสังฆาราม(วัดเหนือ) สร้างหลังคา “ลานกิจกรรม” ให้กับนักเรียน ี" ... 
โรงเรียนเทศบาล๑ "วัดเทวสังฆาราม"  ถนนเจ้าขุนเณร  ตำบลบ้านเหนือ  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี

tedsaban1kan.ac.th, All rights : e-mail:tedsaban1_kan@hotmail.com